Chi tiết gói thầu

Cải tạo nâng cấp thiết bị mạng Man hiện hữu
Chủ đầu tư Công ty CNTT
Bên mời thầu Tổng Công Ty
Tên gói thầu Cải tạo nâng cấp thiết bị mạng Man hiện hữu
Tên và phạm vi của gói thầu Cải tạo nâng cấp thiết bị mạng Man hiện hữu
Giá gói thầu 7297658276
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi qua mạng
Nguồn vốn Khấu hao cơ bản năm 2018
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 10/05/2018
Đến ngày 21/05/2018
Địa chỉ 138 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM
Điện thoại 028.22110333
Fax
Giá bán hồ sơ mời thầu
Email
Các thông tin khác