Chi tiết gói thầu

Xây dựng mới các tuyến dây Thống Nhất, Xa Lớn TBA Hóc Môn 2
Chủ đầu tư Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối
Bên mời thầu Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối
Tên gói thầu Xây dựng mới các tuyến dây Thống Nhất, Xa Lớn TBA Hóc Môn 2
Tên và phạm vi của gói thầu Xây lắp (có cung cấp VTTB) và mua bảo hiểm dự án “Xây dựng mới các tuyến dây Thống Nhất, Xa Lớn TBA Hóc Môn 2"
Giá gói thầu 7542590839
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ, Qua mạng
Nguồn vốn Vay, KHCB
Giới thiệu tổng quan về dự án Xây lắp (có cung cấp VTTB) và mua bảo hiểm dự án “Xây dựng mới các tuyến dây Thống Nhất, Xa Lớn TBA Hóc Môn 2"
Từ ngày 11/05/2018
Đến ngày 22/05/2018
Địa chỉ Lầu 8 - Phòng ĐHDA5 - Ban QLDA Lưới điện Phân phối TP.HCM, Số 01 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại 028.6287.5388
Fax
Giá bán hồ sơ mời thầu Miễn phí (qua mạng)
Email tri2cm@hcmpc.com.vn
Các thông tin khác