Chi tiết gói thầu

Sửa chữa lớn TSCĐ đường dây trung thế tuyến Thuận Hòa - Hạng mục sửa chữa cáp ngầm đoạn băng qua Quốc lộ 1A
Chủ đầu tư Tổng Công Ty
Bên mời thầu PC An Phú Đông
Tên gói thầu Sửa chữa lớn TSCĐ đường dây trung thế tuyến Thuận Hòa - Hạng mục sửa chữa cáp ngầm đoạn băng qua Quốc lộ 1A
Tên và phạm vi của gói thầu Sửa chữa lớn TSCĐ đường dây trung thế tuyến Thuận Hòa - Hạng mục sửa chữa cáp ngầm đoạn băng qua Quốc lộ 1A
Giá gói thầu 269337931
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước
Nguồn vốn SCL năm 2018
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 11/05/2018
Đến ngày 21/05/2018
Địa chỉ 246, Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12
Điện thoại 028.62582727
Fax
Giá bán hồ sơ mời thầu Phát hành miễn phí
Email
Các thông tin khác