Chi tiết gói thầu

Sửa chữa lớn TSCĐ trạm biến áp - Hạng mục phục hồi tiếp địa
Chủ đầu tư Tổng Công Ty
Bên mời thầu PC An Phú Đông
Tên gói thầu Sửa chữa lớn TSCĐ trạm biến áp - Hạng mục phục hồi tiếp địa
Tên và phạm vi của gói thầu Sửa chữa lớn TSCĐ trạm biến áp - Hạng mục phục hồi tiếp địa
Giá gói thầu 209265874
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước
Nguồn vốn SCL năm 2018
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 11/05/2018
Đến ngày 21/05/2018
Địa chỉ 246, Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12
Điện thoại 028.62582727
Fax
Giá bán hồ sơ mời thầu Phát hành miễn phí
Email
Các thông tin khác