Chi tiết gói thầu

Trang bị TSCĐ năm 2018
Chủ đầu tư PC Bình Phú
Bên mời thầu Tổng Công Ty
Tên gói thầu Trang bị TSCĐ năm 2018
Tên và phạm vi của gói thầu Mua sắm Gói thầu số 1804B_01: “Sào đo điện áp và Sào đo góc lệch pha”
Giá gói thầu 273735000
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng)
Nguồn vốn KHCB
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 16/05/2018
Đến ngày 31/05/2018
Địa chỉ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn
Điện thoại (028).22126147
Fax (028).38756380
Giá bán hồ sơ mời thầu Miễn phí
Email
Các thông tin khác