Chi tiết gói thầu

Chỉnh trang dây thông tin các tuyến đường, hẻm khu vực các Phường Bình Trị Đông B, Tân Tạo, Tân Tạo A năm 2018
Chủ đầu tư PC Bình Phú
Bên mời thầu PC Bình Phú
Tên gói thầu Chỉnh trang dây thông tin các tuyến đường, hẻm khu vực các Phường Bình Trị Đông B, Tân Tạo, Tân Tạo A năm 2018
Tên và phạm vi của gói thầu Thi công xây lắp
Giá gói thầu 876538528
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng)
Nguồn vốn Thuê trụ điện năm 2018
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 14/05/2018
Đến ngày 24/05/2018
Địa chỉ 718 Kinh Dương Vương, Phường 13, Quận 6, TP.HCM
Điện thoại 028.22.125.403
Fax 38.756.380
Giá bán hồ sơ mời thầu Miễn phí
Email hanhqt@hcmpc.com.vn
Các thông tin khác