Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Trang bị modem 3G/GPRS phục vụ lắp đặt đo xa cho các công tơ tổng trạm công cộng, khách hàng mua điện qua TBA năm 2018 Trang bị modem 3G/GPRS phục vụ lắp đặt đo xa cho các công tơ tổng trạm công cộng, khách hàng mua điện qua TBA năm 2018 Đấu thầu rộng rãi Tổng Công Ty 17/04/2018
Mua sắm VTTB năm 2018 (bổ sung đợt 1) Mua sắm Gói thầu số 1806A_03: “Sứ đứng và Sứ treo polymer” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) Tổng Công Ty 09/04/2018
Mua sắm VTTB năm 2018 (bổ sung đợt 1) Mua sắm Gói thầu số 1806A_04: “Cáp điện các loại” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) Tổng Công Ty 09/04/2018
Kế hoạch VTTB năm 2018 (lần 2) Gói thầu 18-2-10: Mua sắm Vật tư mắc điện hạ thế Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Hóc Môn 06/04/2018
Kế hoạch VTTB năm 2018 (lần 2) Gói thầu 18-2-09: Mua sắm Cáp xoắn 4x70mm2 và Cáp đồng hạ thế các loại Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Hóc Môn 06/04/2018
Kế hoạch VTTB năm 2018 (lần 2) Gói thầu 18-2-08: Mua sắm Hộp bảo vệ và Thùng điện kế composite các loại Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Hóc Môn 06/04/2018
Kế hoạch VTTB năm 2018 (lần 2) Gói thầu 18-2-07: Mua sắm Hộp domino 9 cực (6MCBs 40A+3MCBs 80A) Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Hóc Môn 06/04/2018
Kế hoạch VTTB năm 2018 (lần 2) Gói thầu 18-2-06: Mua sắm Máy cắt hạ thế 3 pha 100A đến 1200A Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Hóc Môn 06/04/2018
Kế hoạch VTTB năm 2018 (lần 2) Gói thầu 18-2-05: Mua sắm Máy cắt hạ thế 1 pha 2 cực, 3 pha 3 cực từ 32A đến 80A Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Hóc Môn 06/04/2018
Kế hoạch VTTB năm 2018 (lần 2) Gói thầu 18-2-04: Mua sắmLA 18kV 10kA (loại class 3) Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Hóc Môn 06/04/2018