Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Trang bị dụng cụ đồ nghề năm 2018 Mua sắm Gói thầu số 1807C_01: “Trang bị cho công tác an toàn” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) Tổng Công Ty 14/05/2018
Sửa chữa lớn TSCĐ trạm biến áp - Hạng mục phục hồi tiếp địa Sửa chữa lớn TSCĐ trạm biến áp - Hạng mục phục hồi tiếp địa Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 11/05/2018
Sửa chữa lớn TSCĐ đường dây trung thế tuyến Thuận Hòa - Hạng mục sửa chữa cáp ngầm đoạn băng qua Quốc lộ 1A Sửa chữa lớn TSCĐ đường dây trung thế tuyến Thuận Hòa - Hạng mục sửa chữa cáp ngầm đoạn băng qua Quốc lộ 1A Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 11/05/2018
Xây dựng mới các tuyến dây Thống Nhất, Xa Lớn TBA Hóc Môn 2 Xây lắp (có cung cấp VTTB) và mua bảo hiểm dự án “Xây dựng mới các tuyến dây Thống Nhất, Xa Lớn TBA Hóc Môn 2" Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ, Qua mạng Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 11/05/2018
Cải tạo nâng cấp thiết bị mạng Man hiện hữu Cải tạo nâng cấp thiết bị mạng Man hiện hữu Đấu thầu rộng rãi qua mạng Tổng Công Ty 10/05/2018
Trạm biến áp 110kV Nhà máy nước Thủ Đức và đường dây đấu nối TBMT gia hạn Gói thầu (phần chưa thực hiện) Gói ADB-EVNHCMC-NMN-W01: Xây dựng toàn trạm, móng thiết bị và trụ thép, hệ thống đường nội bộ, hệ thống chiếu sáng, PCCC, hệ thống camera, hệ thống tiếp địa Đấu thầu Rộng rãi Trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 09/04/2018
Mua sắm VTTB phục vụ thi công Công trình "Sửa chữa lớn nâng cao năng lực vận hành lưới điện: giảm tổn thất, ngăn ngừa sự cố, nâng cao độ tin cậy lưới điện năm 2018 – Hạng mục: Sửa chữa lớn thiết bị chống quá điện áp 18kV – Class 3 trụ số 1 năm 2018" Gói thầu: LA – Class 3 Đấu thầu rộng rãi PC Thủ Thiêm 10/05/2018
Trang bị tài sản cố định năm 2017 - Hạng mục: Sào (thiết bị) đo điện áp trung thế Gói thầu: Sào (thiết bị) đo điện áp trung thế Đấu thầu rộng rãi PC Thủ Thiêm 09/05/2018
Trang bị tài sản cố định năm 2018 - Hạng mục: Camera kiểm tra nhiệt độ Gói thầu: Camera kiểm tra nhiệt độ Đấu thầu rộng rãi PC Thủ Thiêm 09/05/2018
Thay thế các biển báo trên lưới điện huyện Bình Chánh giai đoạn 3 năm 2018 Thông báo mời thầu thi công xây lắp công trình Thay thế các biển báo trên lưới điện huyện Bình Chánh giai đoạn 3 năm 2018 đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 09/05/2018