Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Trạm biến áp 110kV Nhà máy nước Thủ Đức và đường dây đấu nối TBMT gia hạn Gói thầu (phần chưa thực hiện) Gói ADB-EVNHCMC-NMN-W01: Xây dựng toàn trạm, móng thiết bị và trụ thép, hệ thống đường nội bộ, hệ thống chiếu sáng, PCCC, hệ thống camera, hệ thống tiếp địa Đấu thầu Rộng rãi Trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 09/04/2018
Mua sắm VTTB phục vụ thi công Công trình "Sửa chữa lớn nâng cao năng lực vận hành lưới điện: giảm tổn thất, ngăn ngừa sự cố, nâng cao độ tin cậy lưới điện năm 2018 – Hạng mục: Sửa chữa lớn thiết bị chống quá điện áp 18kV – Class 3 trụ số 1 năm 2018" Gói thầu: LA – Class 3 Đấu thầu rộng rãi PC Thủ Thiêm 10/05/2018
Trang bị tài sản cố định năm 2017 - Hạng mục: Sào (thiết bị) đo điện áp trung thế Gói thầu: Sào (thiết bị) đo điện áp trung thế Đấu thầu rộng rãi PC Thủ Thiêm 09/05/2018
Trang bị tài sản cố định năm 2018 - Hạng mục: Camera kiểm tra nhiệt độ Gói thầu: Camera kiểm tra nhiệt độ Đấu thầu rộng rãi PC Thủ Thiêm 09/05/2018
Thay thế các biển báo trên lưới điện huyện Bình Chánh giai đoạn 3 năm 2018 Thông báo mời thầu thi công xây lắp công trình Thay thế các biển báo trên lưới điện huyện Bình Chánh giai đoạn 3 năm 2018 đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 09/05/2018
Mua sắm phụ kiện sắt – Đợt 1 năm 2018 của Công ty Điện lực Chợ Lớn Gói thầu 10 – 18 “Xà composite và phụ kiện sắt” Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 08/05/2018
Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện hạ thế - Phần tủ phân phối hạ thế thuộc 18 khu vực trạm biến thế Quận 8, năm 2018 Thi công xây lắp và cung cấp vật tư công trình: “Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện hạ thế - Phần tủ phân phối hạ thế thuộc 18 khu vực trạm biến thế Quận 8, năm 2018” Đấu thầu rộng rãi qua mạng (trong nước) PC Chợ Lớn 08/05/2018
XDM các lộ ra của 51 trạm biến thế công cộng thuộc địa bàn Quận 8 năm 2017 Thi công xây lắp, cung cấp vật tư công trình “XDM các lộ ra của 51 trạm biến thế công cộng thuộc địa bàn Quận 8 năm 2017” Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 07/05/2018
Mua sắm VTTB phục vụ thi công thuộc nguồn vốn phát triển khách hàng năm 2018 Gói thầu số 2: Trụ điện Đấu thầu rộng rãi PC Thủ Thiêm 03/05/2018
Mua sắm VTTB phục vụ thi công thuộc nguồn vốn phát triển khách hàng năm 2018 Gói thầu số 1: Cáp đồng Đấu thầu rộng rãi PC Thủ Thiêm 03/05/2018