Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Trang bị phương tiện làm việc cho nhóm công tác bọc cách điện dây dẫn bằng sào trên đường dây đang mang điện Gói thầu 07 – 18 “Trang bị phương tiện làm việc cho nhóm công tác bọc cách điện dây dẫn bằng sào trên đường dây đang mang điện” Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 04/05/2018
XDM trạm chuyên dùng năm 2018 Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT-DT và tư vấn giám sát Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 09/05/2018
Mua sắm phương tiện bảo vệ cá nhân năm 2018 của Ban QLDA Lưới điện TP.HCM TBMT Gói thầu Mua sắm phương tiện bảo vệ cá nhân năm 2018 của Ban QLDA Lưới điện TP.HCM Chào hàng cạnh tranh rút gọn Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 04/05/2018
Sửa chữa lớn TSCĐ Thi công tháo dỡ và lắp đặt 31 trạm biến thế trên 20 năm khu vực Q.5, Q.8 năm 2018 Thi công xây lắp và cung cấp vật tư công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ Thi công tháo dỡ và lắp đặt 31 trạm biến thế trên 20 năm khu vực Q.5, Q.8 năm 2018” Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 03/05/2018
Bảo hành, bảo trì thiết bị, đánh giá hệ thống thông tin Bảo hành, bảo trì thiết bị, đánh giá hệ thống thông tin Đấu thầu rộng rãi trong nước Công ty CNTT 04/05/2018
Bảo hành, bảo trì NetApp V6220 Bảo hành, bảo trì NetApp V6220 Chào hàng cạnh tranh qua mạng Công ty CNTT 26/04/2018
Bảo hành, bảo trì thiết bị Cisco Bảo hành, bảo trì thiết bị Cisco Chào hàng cạnh tranh qua mạng Công ty CNTT 26/04/2018
Bảo hành, bảo trì máy lạnh EMERSON Bảo hành, bảo trì máy lạnh EMERSON Chào hàng cạnh tranh qua mạng Công ty CNTT 26/04/2018
Bảo hành, bảo trì Juniper Bảo hành, bảo trì Juniper Chào hàng cạnh tranh qua mạng Công ty CNTT 26/04/2018
Bản quyền phần mềm ORACLE Bản quyền phần mềm ORACLE Chào hàng cạnh tranh qua mạng Công ty CNTT 26/04/2018