Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Trang bị TSCĐ năm 2018 cho Công ty Điện lực Tân Bình VTTB 24/2018 - Camera nhiệt độ Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Tân Bình 16/03/2018
Trang bị TSCĐ năm 2018 cho Công ty Điện lực Tân Bình VTTB 22/2018 - Sào đo dòng trung thế Chào hàng cạnh tranh qua mạng PC Tân Bình 16/03/2018
Khai thác bổ sung VTTB chủ yếu năm 2018 tại Công ty Điện lực Tân Bình VTTB 21/2018 - Cáp ngầm HT 3x25+1x16mm2 (lõi đồng) Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Tân Bình 15/03/2018
Mua sắm VTTB chủ yếu năm 2018 tại Công ty Điện lực Tân Bình VTTB 20 - Collier, đai bó cáp, dây bó cáp, giá dừng, kẹp 3 boulon Chào hàng cạnh tranh qua mạng PC Tân Bình 20/03/2018
Trang bị TSCĐ năm 2018 cho Công ty Điện lực Tân Bình VTTB 25 - Máy phát hiện phóng điện cục bộ Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Tân Bình 15/03/2018
Trang bị tài sản cố định năm 2018 cho Công ty Điện lực Chợ Lớn Trang bị sào thử đồng vị pha Đấu thầu rộng rãi (trong nước) PC Chợ Lớn 26/04/2018
Trang bị tài sản cố định năm 2018 cho Công ty Điện lực Chợ Lớn Trang bị hệ thống camera quan sát các trạm điện và nhà điều hành của Công ty Điện lực Chợ Lớn Đấu thầu rộng rãi (trong nước) PC Chợ Lớn 24/04/2018
Trang bị tài sản cố định năm 2018 cho Công ty Điện lực Chợ Lớn. Trang bị camera nhiệt độ Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 24/04/2018
06 dự án: (1). Di dời, tái bố trí lưới điện trong phạm vi dự án mở rộng đường Lê Đức Thọ quận Gò Vấp; (2). Xây dựng mới trạm ngắt Thiết Giáp 2015; (3). Ngầm hóa lưới điện kết hợp dây thông tin đường Phạm Ngũ Lão (đoạn từ giao lộ Nguyễn Thái Sơn –Phạm Ngũ Lão đến ngã sáu Gò Vấp); (4). Xây dựng mới lộ ra Tấn Phát (Quang Trung) trạm Tân Sơn Nhất; (5). Xây dựng mới lộ ra Bến Hải trạm Bình Hòa năm 2014; (6). Ngầm hóa lưới điện kết hợp dây thông tin đường Nguyễn Thái Sơn (đoạn từ ngã năm Nguyễn Thái Sơn đến Sông Vàm Thuật)” Kiểm toán 06 dự án: (1). Di dời, tái bố trí lưới điện trong phạm vi dự án mở rộng đường Lê Đức Thọ quận Gò Vấp; (2). Xây dựng mới trạm ngắt Thiết Giáp 2015; (3). Ngầm hóa lưới điện kết hợp dây thông tin đường Phạm Ngũ Lão (đoạn từ giao lộ Nguyễn Thái Sơn –Phạm Ngũ Lão đến ngã sáu Gò Vấp); (4). Xây dựng mới lộ ra Tấn Phát (Quang Trung) trạm Tân Sơn Nhất; (5). Xây dựng mới lộ ra Bến Hải trạm Bình Hòa năm 2014; (6). Ngầm hóa lưới điện kết hợp dây thông tin đường Nguyễn Thái Sơn (đoạn từ ngã năm Nguyễn Thái Sơn đến Sông Vàm Thuật)” Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn hai túi hồ sơ Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 02/05/2018
Gói thầu thi công xây dựng công trình: Sửa chữa lớn TSCĐ đường dây trung thế tuyến Thuận Hòa- Hạng mục sửa chữa cáp ngầm đoạn băng qua Quốc lộ 1A Gói thầu thi công xây dựng công trình: Sửa chữa lớn TSCĐ đường dây trung thế tuyến Thuận Hòa- Hạng mục sửa chữa cáp ngầm đoạn băng qua Quốc lộ 1A Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 18/04/2018