Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Mua sắm VTTB phục vụ Gắn mới và bảo trì thiết bị đo đếm năm 2018 (đợt 2) Gói thầu số 1: Phụ kiện Đấu thầu rộng rãi PC Thủ Thiêm 18/04/2018
Thuộc các dự án: Dự án 01: Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế trong phạm vi tuyến đường Lê Trọng Tấn (đoạn từ ngã tư Gò Mây tới Cầu Bưng); Dự án 02: XDM cáp ngầm trung thế lộ ra Tham Lương - KCNTB - Trạm Tham Lương; Dự án 03: XDM cáp ngầm trung thế lộ ra Tham Lương - Ngắt Tây Thạnh - Trạm Tham Lương Tư vấn kiểm toán dự án hoàn thành thuộc các dự án: Dự án 01: Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế trong phạm vi tuyến đường Lê Trọng Tấn (đoạn từ ngã tư Gò Mây tới Cầu Bưng); Dự án 02: XDM cáp ngầm trung thế lộ ra Tham Lương - KCNTB - Trạm Tham Lương; Dự án 03: XDM cáp ngầm trung thế lộ ra Tham Lương - Ngắt Tây Thạnh - Trạm Tham Lương Đấu thẩu rộng rãi Tổng Công Ty 16/04/2018
Thuộc các dự án: Dự án 01: Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế trong phạm vi các tuyến đường Minh Phụng, Bình Tiên, Phan Văn Khỏe, Lò Gốm, Hoàng Lệ Kha, Hồng Bàng; Dự án 02: Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế trong phạm vi các tuyến đường Minh Phụng, Lê Quang Sung, Hồng Bàng, Nguyễn Thị Nhỏ; Dự án 03: Nối tuyến và các phát tuyến trạm ngắt Văn Luông Tư vấn kiểm toán dự án hoàn thành thuộc các dự án: Dự án 01: Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế trong phạm vi các tuyến đường Minh Phụng, Bình Tiên, Phan Văn Khỏe, Lò Gốm, Hoàng Lệ Kha, Hồng Bàng; Dự án 02: Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế trong phạm vi các tuyến đường Minh Phụng, Lê Quang Sung, Hồng Bàng, Nguyễn Thị Nhỏ; Dự án 03: Nối tuyến và các phát tuyến trạm ngắt Văn Luông Tổng Công Ty 16/04/2018
Trang bị TSCĐ năm 2018 Mua sắm Gói thầu số 1804B_01: “Sào đo điện áp và Sào đo góc lệch pha” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) Tổng Công Ty 17/04/2018
Mua sắm VTTB năm 2018 (bổ sung đợt 1) Mua sắm Gói thầu số 1806A_07: “FCO và Dao cách ly 3 pha ID các loại” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) Tổng Công Ty 17/04/2018
Cung cấp vật tư và thi công phần không chuyên điện để phục vụ công tác xử lý sự cố, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn, xử lý các điểm mất an toàn, giải quyết phát sinh gắn mới điện kế, tăng cường công suất, xây dựng mới trạm chuyên dùng trên khu vực Công ty Điện lực Chợ Lớn quản lý năm 2018 Cung cấp vật tư và thi công phần không chuyên điện để phục vụ công tác xử lý sự cố, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn, xử lý các điểm mất an toàn, giải quyết phát sinh gắn mới điện kế, tăng cường công suất, xây dựng mới trạm chuyên dùng trên khu vực Công ty Điện lực Chợ Lớn quản lý năm 2018 Đấu thầu rộng rãi (trong nước) PC Chợ Lớn 16/04/2018
Mua sắm văn phòng phẩm cho Công ty Điện lực Chợ Lớn Quý 1 + 2/2018 Mua sắm văn phòng phẩm cho Công ty Điện lực Chợ Lớn Quý 1 + 2/2018 Chào hàng cạnh tranh rút gọn PC Chợ Lớn 13/04/2018
Khai thác VTTB điện bổ sung cho các công trình sửa chữa lớn năm 2018 VTTB 17-/2018: Cáp xoắn treo hạ thế 4x95mm2 CHCT qua Hệ thống mạng PC Tân Phú 13/04/2018
Trạm biến áp 110kV Thủ Thiêm nối cấp TBMT Gói thầu Tư vấn lập BCNCKT ĐTXD, TKKT-TDT, TKBVTC, HSMT và lập hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường Đấu thầu rộng rãi Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 19/04/2018
Trạm biến áp 220kV Tân Cảng TBMT Gói thầu số 09: Tư vấn giám sát lắp đặt VTTB toàn trạm Đấu thầu rộng rãi Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 19/04/2018