Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Khai thác VTTB điện bổ sung cho các công trình sửa chữa lớn năm 2018 VTTB-20/2018: Trụ điện CHCT rút gọn qua Hệ thống mạng PC Tân Phú 12/04/2018
Khai thác VTTB điện bổ sung cho các công trình sửa chữa lớn năm 2018 VTTB-19/2018: Phụ kiện các loại CHCT rút gọn qua Hệ thống mạng PC Tân Phú 12/04/2018
Khai thác VTTB điện bổ sung cho các công trình sửa chữa lớn năm 2018 VTTB-18/2018: Nối bọc IPC, Hộp domino các loại CHCT rút gọn qua Hệ thống mạng PC Tân Phú 12/04/2018
Khai thác VTTB điện bổ sung cho các công trình sửa chữa lớn năm 2018 VTTB 16-/2018: Cáp mắc điện các loại CHCT rút gọn qua Hệ thống mạng PC Tân Phú 12/04/2018
Khai thác VTTB điện bổ sung cho các công trình sửa chữa lớn năm 2018 VTTB-15/2018: Sứ đứng, sứ treo CHCT rút gọn qua Hệ thống mạng PC Tân Phú 12/04/2018
Mua sắm VTTB năm 2018 (bổ sung đợt 1) Mua sắm Gói thầu số 1806A_05: “Kẹp nối ép, cosse ép, giáp buộc giáp níu và Nối IPC các loại” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) Tổng Công Ty 12/04/2018
Mua sắm VTTB năm 2018 (bổ sung đợt 1) Mua sắm Gói thầu số 1806A_01: “Trụ bê tông ly tâm các loại” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) Tổng Công Ty 12/04/2018
Mua sắm VTTB năm 2018 (bổ sung đợt 1) Mua sắm Gói thầu số 1806AC_08: “Máy cắt hạ thế và Hộp domino các loại” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) Tổng Công Ty 11/04/2018
Đường dây 220kV Cát Lái - Tân Cảng TBMT Gói thầu ADB-EVNHCMC-CLTC-W02: Cung cấp cột thép (không bao gồm dây dẫn, dây chống sét, sứ và phụ kiện), thi công xây dựng tuyến cột và đường dây trên không. Đấu thầu rộng rãi quốc tế Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 20/04/2018
Mua sắm VTTB năm 2018 (bổ sung đợt 1) Mua sắm Gói thầu số 1806A_02: “Xà thép và thanh chống các loại” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) Tổng Công Ty 10/04/2018