Cộng đồng nói về EVNHCMC

Hình ảnh
Trong thời gian qua, TPHCM đã hiện đại hóa một số sản phẩm, dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, cải cách thủ tục hành chính, xem người dân là đối tượng phục vụ…
Hình ảnh
ổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVN HCMC) vừa chỉ đạo yêu cầu các Công ty điện lực, Công ty lưới điện cao thế TP. Hồ Chí Minh lập phương án đảm bảo cung cấp điện cho các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa chào mừng Lễ Quốc khánh địa bàn thành phố.
Hình ảnh
Qua 41 năm hình thành và phát triển, EVN HCMC đã luôn nỗ lực vượt khó, nổi bật nhất là việc đẩy mạnh ứng dụng KHCN vào vận hành lưới điện nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng.
Hình ảnh
Thực hiện lộ trình phát triển lưới điện thông minh của Chính phủ, Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVN HCMC) đã triển khai thử nghiệm nhiều công nghệ thu thập dữ liệu đo đếm từ xa tiên tiến được sử dụng trên thế giới như công nghệ truyền dữ liệu trên các đường dây tải điện (PLC), truyền qua mạng lưới sóng vô tuyến (RF-MESH) và thu thập dữ liệu trực tiếp từ công tơ thông qua modem GPRS/3G.
Hình ảnh
Một sáng kiến khác của anh Trọn đang được áp dụng rộng rãi trong hệ thống và được đánh giá rất cao là “cải tiến hộp bảo vệ điện kế có gắn kính cường lực cho điện kế gắn ngoài nhà khách hàng”. Đây cũng là sáng kiến anh rất tâm đắc.
Hình ảnh
Cùng với các đơn vị khác thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực TP HCM (EVN HCMC) đang thực hiện nhiều nội dung trọng tâm về ứng dụng khoa học - công nghệ trong công tác quản lý vận hành và kinh doanh điện năng, dịch vụ khách hàng trong năm 2017.
Hình ảnh
Thực hiện theo lộ trình phát triển lưới điện thông minh, Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVN HCMC) đã triển khai thử nghiệm nhiều công nghệ thu thập dữ liệu đo đếm điện từ xa tiên tiến.
Hình ảnh
Mặc dù 6 tháng đầu năm 2017 là những tháng nắng, nóng nhưng lượng điện tiết kiệm của TPHCM đạt 205,6 triệu kWh, chiếm 1,85% điện thương phẩm và bằng 57,1% kế hoạch tiết kiệm năm 2017 (360 triệu kWh).
Hình ảnh
Ngành điện TP HCM đã triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, hỗ trợ và phối hợp với chính quyền địa phương giám sát nhằm bảo đảm việc cung cấp điện sinh hoạt theo đúng giá quy định cho sinh viên, người lao động ở trọ
Hình ảnh
Những năm qua, nhằm đáp ứng nhu cầu điện ngày càng cao của người dân, cung cấp điện sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVN HCMC) triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để không ngừng nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, chất lượng điện, trong đó hiện đại hóa công tác quản lý, vận hành hệ thống điện là một trong những vấn đề được đơn vị chú trọng thực hiện.