Thông cáo báo chí từ EVNHCMC

THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÔNG TIN TIẾP THEO VỀ VIỆC HÀNH HUNG NHÂN VIÊN ĐIỆN LỰC TẠI PHƯỜNG TAM BÌNH, QUẬN THỦ ĐỨC

Ngày đăng: 16/03/2018

Đưa tin: EVNHCMC