Tin Tổng Công Ty

TĂNG CƯỜNG CHĂM LO ĐỜI SỐNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY

Ngày đăng: 11/04/2018

Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Đồng chí Lê Văn Phước - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty chỉ đạo tại Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty làm việc với Ban Chấp hành Công đoàn và Đoàn Thanh niên sáng ngày 11/4/2018.

 

Trong Quý I/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 05- NQ/ĐU ngày 05/01/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2018. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều đạt và vượt so với kế hoạch, trong đó chỉ tiêu độ tin cậy lưới điện thực hiện tốt, chi phí định mức đạt và đang ở mức tiết kiệm trên 7%.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Các chương trình, đề án, kế hoạch triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ II 2015-2020 tiếp tục được triển khai thực hiện hiệu quả. Việc tổ chức học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quy chế dân chủ cơ sở, công tác tuyên giáo, công tác dân vận, công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện tốt.

Bên cạnh đó, Công đoàn và Đoàn thanh niên Tổng công ty cũng đã triển khai thực hiện tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Tổng công ty, phát động nhiều phong trào thi đua, các công trình thanh niên thiết thực, hiệu quả góp phần cùng Tổng công ty hoàn thành kế hoạch đề ra.

Phát biểu tại hội nghị, Đ/c Lê Văn Phước đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tổng công ty trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên cần tiếp tục nghiên cứu các giải pháp để chăm lo thêm về đời sống cho người lao động; triển khai có hiệu quả chương trình giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; kế hoạch triển khai chủ đề năm của Tổng công ty; nghiên cứu tham mưu giải pháp tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Tổng công ty đến người lao động (đặc biệt đối với công nhân trực tiếp) hiểu rõ và thực hiện đúng; triển khai các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả góp phần nâng cao uy tín, thương hiệu Tổng công ty.

Đưa tin: Văn Thảo /Ảnh: Chi Lan